18+ BeGambleAware

Warunki i Zasady

Niniejszy Regulamin dotyczy kasynoonline10.pl (zwanej dalej “Kasynoonline10”, “My”, “Strona”) i jest obowiązującym Regulaminem pomiędzy Kasynoonline10 a Tobą. Wszelkie zmiany lub poprawki do niniejszego Regulaminu będą podejmowane wyłącznie przez Kasynoonline10 i będą obowiązywać od daty ich opublikowania na Stronie. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, to powinieneś natychmiast opuścić tę stronę i wszystkie strony z nią związane. W dalszym ciągu użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zna prawidłowe, aktualne Warunki i Zalecamy regularne sprawdzanie Warunków.

Wersja 1.0. Aktualizacja 3 stycznia 2023 r.

1. Zawartość strony internetowej i strony internetowe osób trzecich

Kasynoonline10 dostarcza informacji o stronach internetowych, które świadczą usługi w zakresie gier hazardowych online. Kasynoonline10 może również zawierać odniesienia lub linki do stron internetowych osób trzecich, których treść dotyczy gier online i usług hazardowych Strona udostępnia informacje wyłącznie w celach rozrywkowych i informacyjnych. Kasynoonline10 nie jest operatorem stron hazardowych i nie świadczy żadnych rodzajów usług hazardowych. Serwis oświadcza, że żaden z zamieszczonych na nim materiałów nie jest skierowany do osób niepełnoletnich i nie zakłada udziału osób niepełnoletnich. Treść Strony nie wiąże płacenia wyższych stawek z większymi szansami na wygraną ani nie kojarzy hazardu z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub odpoczynkiem, treningiem lub pracą, życiem zawodowym lub sukcesem finansowym. Odwiedzając stronę internetową i strony hazardowe wymienione na niej, użytkownik potwierdza, że rozumie, że możliwe jest, aby stracić część lub całość pieniędzy zdeponowanych i postawionych na tych stronach hazardowych online, i że nie może i nie będzie obciążać Kasynoonline10 odpowiedzialny za takie działania. Ponieważ Strona może zawierać linki do innych stron internetowych utrzymywanych przez osoby trzecie. Nie obsługujemy ani nie kontrolujemy, w żadnym zakresie treści, usług, promocji lub zasad na tych stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z linków stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich lub ich usługach ani nie odpowiadamy za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku kontaktów z osobami trzecimi lub ich stronami internetowymi. Powinieneś przeprowadzić własne badania dotyczące zasad, warunków i ograniczeń na tych stronach internetowych osób trzecich przed rozpoczęciem współpracy z nimi.

Gabinet użytkownika

Korzystając z naszych usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prowadzenie Gabinetu Użytkownika (konta). Gabinet użytkownika umożliwia dostęp do różnych funkcji, funkcjonalności i spersonalizowanych usług oferowanych przez kasynoonline10.com. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania do Gabinetu Użytkownika oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania dostępu do Gabinetu Użytkownika w przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń naszego Regulaminu lub podejrzanych działań.

2. Zobowiązania i oświadczenia użytkownika

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • masz ukończone 18 lat i wiek, dla którego Strona internetowa jest legalna zgodnie z prawem każdej jurysdykcji, która ma zastosowanie do Ciebie;
 • będziesz korzystać z Witryny wyłącznie w celach niekomercyjnych;
 • korzystanie przez użytkownika z Witryny nie narusza żadnych przepisów prawa ani regulacji obowiązujących w dowolnej jurysdykcji, która ma do niego zastosowanie; użytkownik nie będzie wykorzystywał Witryny ani żadnych informacji w niej zawartych w związku z jakimikolwiek działaniami niezgodnymi z prawem;
 • będziesz korzystać z Witryny w pełnej zgodności z Warunkami;
 • nie będziesz używać Witryny do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, które naruszają jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawa (w tym, ale nie tylko, prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych);
 • nie podszywać się pod żadną jednostkę, osobę lub podmiot, poza sobą;
 • nie będzie klasyfikowany jako kompulsywny hazardzista problemowy, i/lub nie będzie włączony (dobrowolnie lub nieświadomie) do jakiegokolwiek rejestru lub bazy danych wykluczonych graczy.

Odwiedzając lub korzystając z Witryny zgadzasz się nie:

 • usuwać, zmieniać, zakrywać lub zniekształcać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności na Stronie internetowej;
 • obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać funkcji związanych z bezpieczeństwem Witryny, w tym, bez ograniczeń, wszelkich funkcji, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek zawartości;
 • używać automatycznych urządzeń (takich jak robot lub pająk) lub ręcznych procesów do kopiowania lub “skrobania” Witryny lub jej zawartości w jakimkolwiek celu;
 • próbować lub zakłócać prawidłowego działania Witryny lub osłabiać, przeciążać lub wyłączać jej działanie;
 • dekompilować, dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć lub podejmować jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego w celu stworzenia dzieł pochodnych kodu źródłowego;
 • kopiować, dystrybuować, wyświetlać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakiejkolwiek zawartości Witryny lub znaków towarowych osób trzecich;
 • używać oprogramowania monitorującego sieć w celu określenia architektury lub wyodrębnienia danych dotyczących użytkowania Witryny;
 • w jakikolwiek sposób modyfikować lub zastępować linków dostępnych na stronie internetowej, w tym poprzez wprowadzanie zmian w kodzie programu angażować się w jakiekolwiek działania, które ograniczają lub utrudniają innym użytkownikom, osobom korzystanie z Witryny.

3. Odszkodowanie

Użytkownik zabezpieczy na żądanie i nie ponosi odpowiedzialności za Kasynoonline10 i każdego z jego współpracowników, dyrektorów, agentów, akcjonariuszy i partnerów przed wszelkimi stratami, żądaniami, roszczeniami, szkodami, grzywnami kosztami, postępowaniami, wydatkami i zobowiązaniami poniesionymi lub poniesionymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez użytkownika w wyniku jakiegokolwiek naruszenia, naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa i/lub naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub zaniedbania, umyślnego działania.

4. Prawa własności intelektualnej

Kasynoonline10 i licencjodawcy (w stosownych przypadkach) są właścicielami bez ograniczeń, banerów, materiałów reklamowych, grafik, dzieł sztuki, obrazów, zdjęć, grafiki, tekstu na, w lub udostępnianych za pośrednictwem Strony. Nie wolno reprodukować, pobierać, publikować lub redystrybuować treści lub ich części, w tym, bez ograniczeń, treści dostarczonych przez licencjodawców i innych, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Nie będziesz w żaden sposób naruszać ani przywłaszczać żadnej własności intelektualnej w i do treści dostępnych za pośrednictwem Witryny. Oznacza to, że zgadzasz się nie kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, tworzyć dzieł pochodnych (w tym, bez ograniczeń, streszczeń, analiz i raportów) z, przekazywać, sprzedawać lub wyświetlać treści, w tym logo, znaków towarowych lub znaków usługowych, lub w inny sposób naruszać prawa własności Kasynoonline10 lub innych. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi licencji, cesji, przekazania lub jakiegokolwiek innego prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, zarejestrowanych wzorów, praw autorskich, praw do baz danych, praw do wzorów itp. które powstają w wyniku korzystania z Witryny. Ponadto nazwy marek oraz wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i/lub nazwy handlowe użyte na Stronie (“Znaki towarowe”) są znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub nazwami handlowymi Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych lub jej licencjodawców (odpowiednio), a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do takich Znaków towarowych.

5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. ZAWARTOŚĆ, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE I USŁUGI OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE OKRESOWO DODAWANE SĄ ZMIANY. STRONA I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI WPROWADZIĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY NA STRONIE. STRONA INTERNETOWA MOŻE BYĆ TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNA OD CZASU DO CZASU Z POWODU WYMAGANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH, PRZERW TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB INNYCH ZAKŁÓCEŃ. STRONA INTERNETOWA (ORAZ JEJ WŁAŚCICIELE, DOSTAWCY, KONSULTANCI, REKLAMODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY, PRACOWNICY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ W PRZYPADKU, GDY KASYNOONLINE10 SKORZYSTA Z PRAWA DO MODYFIKACJI LUB ZAPRZESTANIA JAKIEJKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TREŚCI, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, FUNKCJI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ. STRONA INTERNETOWA (ORAZ JEJ WŁAŚCICIELE, DOSTAWCY, KONSULTANCI, REKLAMODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY, PRACOWNICY) NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI TREŚCI, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, FUNKCJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TAKIE TREŚCI, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE SĄ DOSTARCZANE “TAK JAK JEST” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. KASYNOONLINE10 (I JEJ WŁAŚCICIELE, DOSTAWCY, KONSULTANCI, REKLAMODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY, PRACOWNICY) NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO TYCH TREŚCI, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, FUNKCJI I USŁUG, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU KASYNOONLINE10 NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, LUB ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB.

6. Zakończenie

Zgadzasz się, że możemy, według własnego uznania, odebrać Ci dostęp do Witryny z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu przekonania, że naruszyłeś lub działałeś niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków. Zgadzasz się, że każde zakończenie Twojego dostępu do Strony na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia, oraz przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do stron internetowych osób trzecich wymienionych na Stronie.

7. Dozwolone użytkowanie

Bez uszczerbku dla innych klauzul Warunków Użytkowania, niniejszym przyznajemy użytkownikowi prawo do korzystania z Witryny wyłącznie w celu oceny prezentowanych w niej treści. Użytkownik nie ma prawa adaptować ani modyfikować treści zawartych na Stronie lub jakiejkolwiek jej części, a informacje lub jakakolwiek ich część nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, umieszczane, nadawane lub przekazywane w jakikolwiek inny sposób jakimkolwiek osobom trzecim w celach komercyjnych.

8. Prawo właściwe

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W JAKIMKOLWIEK DZIAŁANIU, POZWIE, ROSZCZENIU WZAJEMNYM LUB UCZESTNICTWIE W POZWIE ZBIOROWYM (OPARTYM NA UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB INNYM) WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZWIĄZANYM Z NIMI LUB ODNOSZĄCYM SIĘ DO NICH. W przypadku jakichkolwiek lub sporów wynikających z lub związanych z niniejszymi warunkami, strony będą negocjować ze sobą i próbować osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie. Ważność, konstrukcja i wykonanie niniejszych Warunków oraz wszelkie roszczenia, spory lub sprawy wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub ich wykonalnością będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu siedziby Website.

9. Rozdzielność

W miarę możliwości każde postanowienie niniejszego Regulaminu będzie interpretowane w taki sposób, aby było skuteczne i ważne w świetle obowiązującego prawa, ale jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie tej nieważności lub niewykonalności, bez unieważniania pozostałej części niniejszego Regulaminu lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Żadne zrzeczenie się nie będzie wynikało z zachowania lub braku egzekwowania jakichkolwiek praw i musi mieć formę pisemną, aby było skuteczne.

10. Przydział

Kasynoonline10 może przenieść wszelkie nasze prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu na osoby trzecie bez wcześniejszego powiadomienia.

11. Całość umowy

Niniejsze Warunki zawierają pełną umowę i zrozumienie stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu. Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich roszczeń, praw i środków prawnych, które w przypadku braku niniejszej klauzuli mógłby mieć w odniesieniu do któregokolwiek z powyższych. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwo.

12. Ogłoszenie

W przypadku jakichkolwiek skarg lub zapytań dotyczących Serwisu, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

13. Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków według własnego uznania, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przekazania użytkownikowi zasad działania lub dodatkowych warunków, które mogą regulować korzystanie z Witryny. Modyfikacje niniejszych Warunków będą obowiązywać natychmiast od daty ich opublikowania w Witrynie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie Warunków w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Dostęp i korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza wyrażenie zgody na te zmiany i ich akceptację. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek późniejszą zmianą Warunków, natychmiast zaprzestań korzystania z Witryny.

14. Inne dodatkowe dokumenty, które Cię dotyczą.

Niniejszy Regulamin odnosi się do następujących dodatkowych dokumentów, które również mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Witryny: (a) Nasza Polityka Prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat lub które nam przekazujesz oraz określa informacje na temat plików “cookies” na Stronie. (b) Strona Odpowiedzialna gra, która zawiera informacje o sposobach upewnienia się, że Twój hazard mieści się w kontrolowanych granicach i pozostaje jedynie formą rozrywki.

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
CookieCasino
star star star star star
38 głosów
€185 + 220 FS
Bonus powitalny
Nie przegap swojego bonusu
Bonus powitalny
€185 + 220 FS
38 głosów
Metody Wpłat
Bank Wire TransferNetellerPaysafe CardVisa
Najwyżej oceniane
Bonus powitalny
aż do €230 + 150 FS
45 głosów
Metody Wpłat
Bank Wire TransferMastercardPaysafe CardVisa
Gorące i trendy
Bonus powitalny
aż do €500 + 150 FS
46 głosów
Metody Wpłat
Bank Wire TransferMastercardNetellerPaysafe CardVisa
Wysokie bezpieczeństwo