18+ BeGambleAware

Polityka Prywatności

Dzień wejścia w życie: 3/01/2023

01. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera rodzaje informacji, które są zbierane i zapisywane podczas korzystania z kasynoonline10.com (dalej “Kasynoonline10”, “My”, “Strona”) i jak je wykorzystujemy.Korzystając z Serwisu potwierdzasz swoją zgodę z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i nie chcesz dostarczyć nam informacji, których wymagamy, prosimy nie korzystać z Serwisu.Prosimy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a Kasynoonline10. Możemy okresowo wprowadzać modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu i/lub jego usług będzie oznaczało zgodę na Politykę Prywatności.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem: [email protected].Prosimy pamiętać, że Witryna jest dostępna wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich (użytkowników powyżej 18 roku życia).

02.Polityki Prywatności osób trzecich

 

Kasynoonline10 zawiera linki do innych stron internetowych. Fakt, że linki do stron internetowych nie jest poparciem, autoryzacją lub reprezentacją naszej przynależności do tej strony trzeciej. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich. Te inne strony internetowe mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na Twoim komputerze, zbierać dane lub żądać od Ciebie informacji umożliwiających identyfikację. Inne strony przestrzegają różnych zasad dotyczących wykorzystania lub ujawniania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które im przekazujesz. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych odwiedzanych stron internetowych.

03.Rodzaje informacji, które gromadzimy:

 

Pierwszym rodzajem informacji są niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje odnoszące się do użytkownika (użytkowników), które mogą być udostępnione lub zebrane w wyniku interakcji użytkownika z Witryną (zwane dalej “Informacjami nieosobowymi”). Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie zebranych Informacji nieosobowych.W celu zwiększenia funkcjonalności Strony Internetowej i zapewnienia Państwu lepszych doświadczeń z użytkowania, zbieramy informacje techniczne przekazywane przez Państwa komputer (poprzez wykorzystanie analitycznych plików cookie stron trzecich), w tym pewne informacje dotyczące oprogramowania i sprzętu, a mianowicie:

 • informacje o Państwa urządzeniu, z którego korzystają Państwo do odwiedzania Strony (wersja desktopowa lub mobilna);
 • informacje o Państwa systemie operacyjnym;
 • informacje o Państwa przeglądarce internetowej;
 • rozdzielczość ekranu;
 • preferencje językowe;
 • Państwa płeć;
 • adres IP.

Drugi rodzaj informacji to Dane Osobowe, które mogą obejmować:

 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko (zwane dalej “Danymi Osobowymi”).
 • Dane Osobowe i Dane Nieosobowe razem są określane jako “Dane Użytkownika”.

Kasynoonline10 nie będzie gromadzić ani przetwarzać żadnego rodzaju danych wrażliwych, w tym między innymi danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących lub orientacji seksualnej.

04.Informacje o Użytkowniku mogą być zbierane:

 •  poprzez komunikację bezpośrednią w przypadku, gdy zdecydujesz się wysłać wiadomość e-mail na nasz adres e-mail.
 •  poprzez zautomatyzowane technologie. Dotyczy to danych technicznych urządzeń, z których korzystasz z Serwisu. Dane te zbieramy za pomocą plików cookies.
 • za pośrednictwem formularza online na Stronie. Nie wykorzystujemy informacji podanych przez Ciebie za pomocą formularza online, do wysyłek promocyjnych lub innych metod marketingu bezpośredniego, w tym newsletterów e-mailowych.

05.Podstawy prawne gromadzenia informacji o użytkowniku

Możemy przetwarzać Twoje Informacje o Użytkowniku na podstawie następujących podstaw prawnych:Gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (bez nadrzędności nad Twoimi interesami i podstawowymi prawami). Używamy Informacji o Użytkowniku w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Oprócz celów, o których mowa powyżej, zbierane przez nas informacje są wykorzystywane do następujących uzasadnionych interesów i celów (bez naruszania interesów i praw podstawowych użytkownika).Aby komunikować się z Tobą i odpowiedzieć Ci, jeśli masz zapytanie związane z którąkolwiek z informacji na Stronie;Aby wspierać i rozwiązywać problemy związane z Witryną;Aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii biznesowej;Rodzaj zebranych Informacji o Użytkowniku oraz cele wymienione powyżej są niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (rozwój Strony Internetowej, rozwój naszej działalności, badanie sposobu korzystania ze Strony Internetowej przez odwiedzających).Używamy Informacji nieosobowych do celów analitycznych:Do prowadzenia anonimowej analityki w celu ulepszenia i dostosowania Strony Internetowej do Państwa potrzeb i zainteresowań;Do testowania zmian w Witrynie i wprowadzania ulepszeń w jej funkcjonalności.

06.Cel przetwarzania danych.

Wykorzystujemy Dane Użytkownika w kolejnych celach:

 • Do zbierania analiz lub wartościowych informacji w celu ulepszenia Strony Internetowej;
 • Aby monitorować korzystanie ze Strony Internetowej;
 • Aby wykryć, zapobiec i rozwiązać problemy techniczne;
 • Aby spełnić zobowiązania regulacyjne (jeśli takie istnieją);
 • W celu zbierania informacji o działaniach Użytkowników na stronie internetowej oraz w celu poprawy jakości Strony internetowej i jej zawartości;
 • Z innych powodów, w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Będziemy wykorzystywać Informacje o Użytkowniku wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem i obowiązującymi przepisami prawa.

07.Przechowywanie informacji o użytkowniku

Przechowujemy Informacje o użytkowniku tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały zebrane, w tym zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Zachowamy Informacje o Użytkowniku przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Oceniając okresy przechowywania, najpierw dokładnie sprawdzamy, czy konieczne jest przechowywanie zebranych danych osobowych, a jeśli przechowywanie jest wymagane, pracujemy nad zachowaniem danych osobowych przez najkrótszy możliwy okres dopuszczalny przez prawo. Jeśli Dane Użytkownika nie są już potrzebne do celów określonych w tych Informacjach Użytkownika, bezpiecznie je usuniemy lub zanonimizujemy.

08.Udostępnianie i ujawnianie Informacji o Użytkowniku

Nie handlujemy, nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Informacji o użytkowniku osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Polityce prywatności. Oprócz różnych zastosowań wymienionych powyżej, możemy przekazać lub ujawnić Informacje o użytkowniku innym osobom trzecim, jak określono poniżej:Firmy zewnętrzne, o których mowa powyżej, dla celów analitycznych i wydajności Strony Internetowej. Dane te są danymi osobowymi nie dającymi się zidentyfikować i zanonimizowanymi w odniesieniu do adresów IP odwiedzających;Doradcom finansowym i prawnym;Kiedy Kasynoonline10 uważa, że ujawnienie jest konieczne, aby chronić bezpieczeństwo Strony lub użytkownika, lub bezpieczeństwo innych osób, zbadać oszustwo lub odpowiedzieć na żądanie rządu;Dla niezależnych badaczy rynku;Innym zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają działanie Strony.Zapewniamy, że wszystkie strony trzecie mają wdrożone środki ochrony bezpieczeństwa Informacji o użytkowniku i przetwarzają je zgodnie z prawem. Nie pozwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Informacji o Użytkowniku do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Informacji o Użytkowniku do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami. Osoby trzecie, którym ujawniamy Dane Użytkownika, podlegają obowiązującym przepisom prawa i nie mogą wykorzystywać Informacji Użytkownika a do celów drugorzędnych. Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować żadnych Danych użytkownika osobom trzecim. Nie udostępniamy Danych Użytkownika osobom trzecim dla ich celów marketingowych bez zgody użytkownika.

09.Twoje prawa do ochrony danych.

Użytkownik ma prawo do:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zobowiązujemy się do zapewnienia Państwu możliwości zarządzania, modyfikowania, usuwania lub ograniczania wykorzystania Państwa Informacji o Użytkowniku. W przypadku wszelkich niezbędnych zapytań prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].

10.Kontaktowanie się z nami

Zawsze możesz skontaktować się z nami w odniesieniu do niniejszej Polityki Prywatności, jeśli chcesz:

 1. Potwierdzić dokładność Danych Osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat;
 2. Zapytać o sposób wykorzystania przez nas Państwa Danych Osobowych;
 3.  Zabronić przyszłego wykorzystania Państwa Danych Osobowych;
 4. Zaktualizować lub skorygować wszelkie informacje, które nam przekazano (w takich przypadkach należy dostarczyć wszelkie dowody, które możemy wymagać w celu dokonania takich zmian). Należy pamiętać, że podawanie nam fałszywych informacji o użytkowniku jest niezgodne z prawem, a obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że zawsze posiadamy prawidłowe dane osobowe.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres

11.Prywatność dzieci

 

Kasynoonline10 rozumie znaczenie ochrony danych osobowych dzieci, które uważamy za osobę poniżej 18 roku życia lub równoważnego wieku określonego przez prawo w Twojej jurysdykcji. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe dziecka zostały zebrane, zostaną one usunięte tak szybko, jak to możliwe. Jeśli dowiesz się, że Dziecko dostarczyło nam Dane Użytkownika, prosimy o kontakt.Dlatego Kasynoonline10 wdrożyła dodatkowe procesy i zabezpieczenia, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa danych osobowych Dzieci.

12.Wykorzystanie plików Cookies (ciasteczek)

Strona korzysta z plików cookie w celu poprawy treści i zwiększenia komfortu użytkowania. Plik cookie to mały fragment tekstu wysyłany do Twojego terminala (komputera, tabletu, smartfona itp.) przez Stronę dzięki Twojej przeglądarce.Pliki cookie umieszczone na Twoim terminalu mogą być odczytane jedynie przez ich wystawcę, który jest w stanie, w okresie ich ważności, rozpoznać Twój terminal za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do treści cyfrowych zawierających pliki cookie od wspomnianego wystawcy. Cookie nie identyfikuje Ciebie osobiście, a jedynie przeglądarkę na Twoim terminalu. Twoja przeglądarka przechowuje go przez określony czas i odsyła do serwera internetowego przy każdym ponownym połączeniu.Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z Serwisu, inne pozwalają na optymalizację i personalizację wyświetlanych treści. Pliki cookies pozwalają nam w szczególności zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy przeglądają nasze Strony Internetowe, w celu poprawy komfortu przeglądania.Tym samym pliki cookies pozwalają ułatwić wizytę na Stronie internetowej i pomagają spełnić Państwa oczekiwania.Funkcjonalne i niezbędne pliki cookies – te pliki cookies są wyłącznie niezbędne do działania naszych Stron i Aplikacji i nie wymagają Twojej zgody. Są to między innymi pliki cookies, które pozwalają nam dostosować prezentację naszych Stron lub Aplikacji oraz przestrzeni reklamowych do preferencji wyświetlania Twojego terminala (język, rozdzielczość wyświetlacza, używany system operacyjny itp.)Trwałe pliki cookie – te pliki cookie są używane, gdy musimy wiedzieć, kim jesteś, aby móc powtarzać wizyty. Są one odczytywane tylko przez Stronę, są zapisywane na komputerze użytkownika przez określony czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Użytkownik ma prawo poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części interaktywnych funkcji Witryny.Jednakże wszelkie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki dotyczące odrzucania funkcjonalnych plików cookie prawdopodobnie zmienią komfort przeglądania Witryn, a nawet uniemożliwią korzystanie z niektórych naszych usług wymagających użycia tych plików cookie. W stosownych przypadkach zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem działania Witryn, wynikające z niemożności zarejestrowania lub skonsultowania przez nas plików cookie niezbędnych do ich działania, które użytkownik mógł odrzucić lub usunąć.

13.Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Aby nadążyć za najlepszymi praktykami i zmianami w sposobie przetwarzania przez nas Informacji o Użytkowniku, możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedzenia, publikując zmienioną wersję na Stronie, dodatkowo zaktualizujemy “Datę ostatniej modyfikacji”, a takie zmiany wejdą w życie z chwilą zamieszczenia. Aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami, sprawdzaj je okresowo.

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
CookieCasino
star star star star star
38 głosów
€185 + 220 FS
Bonus powitalny
Nie przegap swojego bonusu
Bonus powitalny
€185 + 220 FS
38 głosów
Metody Wpłat
Bank Wire TransferNetellerPaysafe CardVisa
Najwyżej oceniane
Bonus powitalny
aż do €230 + 150 FS
45 głosów
Metody Wpłat
Bank Wire TransferMastercardPaysafe CardVisa
Gorące i trendy
Bonus powitalny
aż do €500 + 150 FS
46 głosów
Metody Wpłat
Bank Wire TransferMastercardNetellerPaysafe CardVisa
Wysokie bezpieczeństwo